• "Български ВиК холдинг" ЕАД

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД е учреден с Разпореждане №1 от 22.01.2020 г. на Министерски съвет на Република България и  е  вписан в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ на 05.05.2020 г. Създаването на „Български ВиК холдинг“ ЕАД е в изпълнение на Стратегията за развитие на водния сектор и поетите от Република България ангажименти във връзка с „Плана за развитие и устойчивост“ и борба с климатичните промени.  То е следствие на осъзнатата необходимост от изготвяне и прилагане на последователни политики и усилията на Правителството, свързани с повишаване качеството на водоснабдителните и канализационни услуги в България.
 

Български ВиК холдинг ЕАД
Основна задача на "Български ВиК холдинг" ЕАД е да осигури институционална, административна, регулаторна, финансова и експертна подкрепа на държавните ВиК оператори и ресурс за изпълнение на значителни инвестиции в изграждане на съвременна водоснабдителна и канализационна инфраструктура и постигане на висок стандард на обслужване на клиентите.

"Обществото има и ще продължава да има потребност от публични услуги. Високата бизнес ефективност за компаниите от сферата на публичните услуги няма алтернатива. И собствениците, и потребителите я изискват. За да бъде постигната има едно единствено изискване: компетентно висше ръководство с лична смелост и високо ниво на отговорност към бъдещето на компанията".  (Chris Giles, C. & Tetlow, G., March 28, 2017, Bankers join list of five sectors dragging on productivity, Financial times).

 

Уважаеми  потребители,
Във връзка с извършване на ремонтни дейности в сградата, която е адрес на управление на  "Български ВиК холдинг" ЕАД,
Ви молим да пренасочвате цялата текуща кореспонденция към Холдинга на следния адрес: 
"Цариградско шосе" 115 Л, Сграда C, ет. 1 (Европейски Търговски Център).  
Молим Ви за разбиране поради полученото неудобство, можете да се свържете с нас на телефон: 0876 421 401.

Благодарим Ви за разбирането!