Структура на БВиКХ

„Български ВиК холдинг“ ЕАД се управлява от:
 
Надзорен съвет:
Зам.-председател на Надзорния съвет – Николай Ганев
Членове на Надзорния съвет – Атанас Паскалев, Георги Георгиев, Надежда Николова, Пламен Владимиров
 
Управителен съвет:
Изпълнителен член на Управителния съвет – Кънчо Кънчев
Председател на Управителния съвет – Ася Стоянова
Зам.-председател на Управителния съвет – Ивайло Ванков