Контакти

Контактна информация

Молим Ви да изпращате цялата текуща кореспонденция към
„Български ВиК Холдинг“ ЕАД на следния адрес: 

Гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 115 Л, Сграда С, ет. 1
(Европейски Търговски център)
. 
Адрес: Български ВиК холдинг ЕАД
Телефон: +359 (0) 876 421 401
E-mail: vikholding@vikholding.bg
Контактна форма